fbpx

Privacy beleid

Introductie

 Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens van u. Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons van essentieel belang. Graag lichten wij ons privacy beleid aan u toe.

Verkrijging en gebruik van uw persoonsgegevens

 De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, deze heeft u bijvoorbeeld aan ons verstrekt voor aanvang van en gedurende onze relatie, onder andere ter voldoening aan uw vraag aan ons voor en tijdens de training of workshop.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

In bepaalde situaties verwerken wij ook uw – in de zin van de privacy wetgeving – ‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer. Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Veelal omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor een optimale analyse van uw vraag. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is.

Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij ondanks uw onthouden toestemming in staat zijn uw vraag te beantwoorden, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel gewijzigd voortzetten. Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken, omdat wij in zo’n geval niet langer aan uw vraag kunnen beantwoorden. Wij delen uw gegevens niet met anderen.

Veiligheid ter waarborging van uw privacy
Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door de toegang tot de gegevens af te schermen en onze veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren.

Uw rechten

 U kunt ons altijd inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens. Voor vragen met betrekking tot uw privacy rechten of voor het indienen van een verzoek kunt u zich richten tot Natie Angela, natie@beleggenmetangela.nl.

Het verdient aanbeveling om dit Privacy beleid, dat wij op onze website beschikbaar hebben, geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.